Vlastníte vozidlá nad 3,5 tony? Potom musíte mať vo vozidlách tachografy. U vybraných modelov digitálnych tachografov vieme identifikovať, kto konkrétne vozidlo riadil z jeho vloženej karty. Identifikácia šoféra prebieha automaticky a výkazy jázd jednotlivých šoférov súhlasia so záznamy z tachografov. 

Nemáte tachograf alebo váš model nejde zapojiť? Využite záložný spôsob identifikácie vodiča pomocou RFID karty alebo Dallas čipu (iButton).

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečing
ONI system
+421 650 540 062

Obchodné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266

Účtovné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266