ONI Dochádzka

Sledujte pracovnú dobu svojich zamestnancov vďaka našim dochádzkovým jednotkám – a to aj v teréne.

Lámete si neustále hlavu s evidenciou dochádzky v teréne? Riešite stále zbytočné časové prestoje, ku ktorým dochádza vplyvom zdĺhavých ciest do sídla firmy len za účelom zaevidovania dochádzky zamestnancov? Využili by ste tento premárnený čas radšej pre samotnú prácu robotníkov na stavbe, ale bojíte sa, že papierová evidencia dochádzky nebude vždy vyplnená svedomito a nechce sa vám s jej kontrolou strácať čas? Na všetky tieto otázky vám ponúkame jednoduché riešenie v podobe dochádzkových jednotiek, pomocou ktorých vykonáte evidenciu dochádzky elektronicky, a to ľahko priamo v mieste výkonu práce, či už sa jedná o stavenisko či iné priestory.

VÝHODY ONI DOCHÁDZKY

• evidencia dochádzky v mieste výkonu práce (vozidlo, mobilný objekt, v teréne, v sídle firmy)

• dáta sú aktualizované okamžite cez GSM sieť vo webovej aplikácii ONI system

• jednoduchá integrácia do dochádzkových systémov tretích strán

• nezávislosť na dostupnosti elektrickej siete

• presné určenie typu dochádzkovej udalosti (príchod, odchod, lekár, prestávka a pod.)

• zaznamenanie času aj GPS polohy dochádzkovej udalosti

• koniec zdĺhavým papierovým evidenciám dochádzky


PODPOROVANÉ SPÔSOBY IDENTIFIKÁCIE


AKO TO CELÉ FUNGUJE?

1. Na dochádzkovej jednotke sa navolí požadovaný dochádzkový stav (Príchod, Odchod pod.) a priloží sa identifikačný čip / karta.

Docházková jednotka

 

2. Jednotka po priložení čipu / karty vykoná uloženie a odoslanie dát na server (Dochádzkový stav, Identifikácia osoby, Čas a GPS poloha).
Následne sú dáta sú vizualizované vo webovej aplikácii ONI system.

Docházka

 

3. Dáta je možné následne spracovať za pomocou dodávanej tabuľky v Exceli, poprípade je možné preniesť do systémov tretích strán pomocou API
(napríklad do IS systému Helios, K2 a pod.)

Systémy třetích stran

 

Výstup v Excelu

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečing
ONI system
+421 650 540 062

Obchodné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266

Účtovné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266