Aktuálne logá divízie ONI system k stiahnutiu tu:

Logo ONI system vo vektorovom formáte

Logo ONI system JPG

Autorské práva

Meno spoločnosti a akékoľvek logo typy aj ostatné materiály a informácie, ktoré možno získať zo stránok www.onisystem.sk, podliehajú autorským právam, prípadne sú inou formou duševného vlastníctva spoločnosti NAM Slovakia s.r.o.

NAM Slovakia s.r.o. súhlasí s tým, aby spolupracujúce subjekty používali logo ONI system v následujúcich prípadoch:
Logo ONI system môže byť použité na webových stránkach alebo oficiálnych dokumentoch subjektu spolupracujúceho s ONI system. Musí byť jasné, že subjekt vystupuje ako samostatná osoba. Nesmie byť vyvolaný pocit, že subjekt vystupuje ako ONI system

Logo ONI system musí byť používané v súlade s grafickým manuálom loga ONI system.

Logo ONI system nesmie byť použité na reklamných materiáloch, publikáciach, tlači a webových prezentáciách bez písomného súhlasu NAM Slovakia s.r.o.

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečing
ONI system
+421 650 540 062

Obchodné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266

Účtovné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266