Osvedčenie Český výrobok

Osvědčení Český výrobek

Osvedčenie_Český_výrobok

Spoločnosť NAM system, a.s. získala osvedčenie na používanie ochrannej známky „Český výrobok“. Podporujeme myšlienku, aby české kvalitné výrobky našli svoje uplatnenie pred zahraničnými.

Certifikát Národního bezpečnostního úřadu České republiky

Certifikát-NBÚ-750

Osvedčenie z NBÚ č.-001936

Společnost NAM system, a.s. získala dle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti osvědčení pro přístup k utajované informaci stupně utajení „DŮVĚRNÉ“.

Certifikát Ministerstva dopravy E8 o homologácii GPS jednotky ONI system

Certifikát-schválení-E8-NCL-20-e1449064871757

Certifikát MD E8.pdf

GPS jednotka ONI system získala osvedčenie o homologácii zariadenia vydanej laboratóriami v SR. Ministerstvo dopravy schválilo uvedenie výrobku na trh ako súčasť a príslušenstvo motorového vozidla.

Osvedčenie o ekologickom nakladaní s elektronickým odpadom

Osvědčení REMA

Osvedčenie REMA Battery

Spoločnosť NAM system, a.s. spĺňa pravidlá ekologického nakladania s prenosnými batériami a akumulátormi a chránia tak životné prostredie.

Osvedčenie EKO-KOM

Osvědčení EKO-KOM

Osvedčenie EKO-KOM

Podieľame sa na jednom z najväčších environmentálnych projektov v Českej republike – na prevádzke systému triedenia a recyklácie obalových odpadov pod hlavičkou spoločnosti EKO-KOM.

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečing
ONI system
+421 650 540 062

Obchodné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266

Účtovné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266