NASTAVENÍM ZÓNY VIETE, ŽE SA S AUTOM DEJE NIEČO NEOBVYKLÉ

Každé vozidlo môžete automaticky strážiť. Jazdíte s autom iba v určitej oblasti? Určite si ohraničené územia a pri jeho opustení vám okamžite pošleme informáciu, že sa s autom deje niečo neobvyklé. Rozlíšte si oblasti farebne podľa typu – sídlo firmy, domov a pod. Dostávajte emaily alebo SMS správy o každom porušení nastavených pravidiel. Na mape vyznačte oblasti, ktoré potrebujete sledovať a zapnite vyhodnocovanie niektorých z dostupných udalostí:

Vjazd do vyznačenej zóny

Výjazd z vyznačenej zóny

Prekročenie nastaveného limitu rýchlosti pre konkrétnu zónu

Státie v zóne po dobu dlhšiu, ako je nastavená

VIETE, ŽE VOZIDLO VOŠLO DO VYZNAČENEJ ZÓNY

Vjazd do vyznačenej zóny sa vám bude hodiť pre získanie informácie, že je vaša technika v určený čas tam, kde má byť. Jednoducho si zónu nastavte v mieste, kde má každý stroj svoje pracovisko, kde sídli vaša firma alebo na sídlo zákazníka, kde sa vozidlo dobíja alebo doplňuje palivo, a pod.

VIETE, ŽE VOZIDLO ZO ZÓNY VYŠLO

U každého vozidla môžete automaticky dostávať informáciu vždy, keď opustí vymedzenú zónu pohybu. Sú presne oblasti, kde sa môže dané vozidlo pohybovať? Nastavte si ohraničené oblasti a pri ich opustení vám okamžite pošleme informáciu, že sa s vozidlom deje niečo neobvyklé.

STRÁŽITE SI BEZPEČNÚ RÝCHLOSŤ V ZÓNE

Mýlia si vaši vodiči a strojníci techniku so závodným autom? Vďaka automatickému stráženiu rýchlosti v zóne sa dozviete o každom prekročení vami nastavenej rýchlosti. Získate tak nástroj, vďaka ktorému môžete významne zlepšiť ich chovanie a zvýšiť významne bezpečnosť práce. Kontrolujte prekračovanie rýchlosti napríklad v oblasti s početným výskytom ďalších osôb, alebo častým výskytom iných vozidiel. Dodržuje sa pri prejazde bezpečná rýchlosť?

VIETE, ŽE VOZIDLO BOLO VO VYMEDZENEJ OBLASTI PRÍLIŠ DLHO

Stoja vozidlá počas pracovného dňa dlho na jednom mieste, namiesto toho aby jazdili? S nami sa o tom ľahko dozviete a môžete ihneď riešiť, prečo tomu tak je.
Zlepšite chovanie zamestnancov, ktorí na obede trávia príliš veľa času. Zavčasu zistite, že je potreba riešiť dopravnú zápchu v nákladovom depe.
Vďaka sledovaniu státia vo vymedzenej oblasti nad povolenú dobu, dostanete obratom upozornenie, u ktorého stroja k týmto situáciám dochádza.

NASTAVENIE ZÓN ZVLÁDNETE ĽAVOU ZADNOU

V ONI system webovej aplikácií si jednoducho oblasť v mape nakreslíte, nastavíte pre ňu pravidlá a vyberiete, či chcete dostávať informácie SMS alebo emailom. V texte správy si vyberiete, ktoré z údajov sa majú zobraziť: meno vodiča, vozidlo, názov zóny, rýchlosť, dátum a čas vzniku udalosti. 

 

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečing
ONI system
+421 650 540 062

Obchodné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266

Účtovné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266