Aktuálnu polohu vozidiel máte vždy pod kontrolou

Zistíte, kde sa vaše vozidlá práve nachádzajú. Okamžite si urobíte prehľad o vozovom parku v reálnom čase. Nezáleží na tom, či sa vozidlá pohybujú alebo stoja. Skontrolujete si, kde vozidlá aktuálne parkujú alebo ktorým smerom idú.

Webová a mobilní aplikace ONI system

Pre rýchlejšiu orientáciu si určte užívateľské miesta

Zlepšite organizáciu vozového parku tým, že si nastavíte body záujmu (užívateľské miesta). ONI system vám umožní zaznačiť v mape dôležité miesta ako napríklad nakládka, vykládka, sklad odpadu, alebo nabíjacie stanice. V prehľadoch jázd potom známe užívateľské miesta uvidíte pod vlastním názvom. Okamžite sa tak dozviete, kde konkrétne vaši vodiči v danej jazde boli – pri ktorom stanovišti musia zastavovať a vypínať motor, či večer správne odstavujú stroje k dobitiu a pod. Užívateľské miesta možno vytvárať a pridávať individuálne alebo importovať hromadne všetkým vodičom. Pre lepšiu orientáciu je možné podľa druhu miest tiež farebne odlíšit.

Zobrazenie užívateľských miest v mape ONI system

ONI SYSTEM PORTÁL POUŽÍVÁ KVALITNÉ MAPOVÉ PODKLADY

Ponúkame podrobné a presné mapové podklady celého sveta na mapách Zoznam.sk a Google maps. Medzi dostupnými mapovými podkladmi môžete ľubovoľne prepínať.

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečing
ONI system
+421 650 540 062

Obchodné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266

Účtovné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266