NASTAVENÍM ZÓNY VIETE, ŽE SA S AUTOM DEJE NIEČO NEOBVYKLÉ

Každé vozidlo môžete automaticky strážiť. Jazdíte s autom iba v určitej oblasti? Určite si ohraničené územia a pri jeho opustení vám okamžite pošleme informáciu, že sa s autom deje niečo neobvyklé. Rozlíšte si oblasti farebne podľa typu – sídlo firmy, domov a pod. Dostávajte emaily alebo SMS správy o každom porušení nastavených pravidiel. Na mape vyznačte oblasti, ktoré potrebujete sledovať a zapnite vyhodnocovanie niektorých z dostupných udalostí:

Vjazd do vyznačenej zóny

Výjazd z vyznačenej zóny

Prekročenie nastaveného limitu rýchlosti pre konkrétnu zónu

Státie v zóne po dobu dlhšiu, ako je nastavená

VIETE, ŽE VOZIDLO VOŠLO DO VYZNAČENEJ ZÓNY

Vjazd do vyznačenej zóny sa vám bude hodiť pre získanie informácie, že je vaša technika v určený čas tam, kde má byť. Jednoducho si zónu nastavte v mieste, kde má každý stroj svoje pracovisko, kde sídli vaša firma alebo na sídlo zákazníka, kde sa vozidlo dobíja alebo doplňuje palivo, a pod.

VIETE, ŽE VOZIDLO ZO ZÓNY VYŠLO

U každého vozidla môžete automaticky dostávať informáciu vždy, keď opustí vymedzenú zónu pohybu. Parkujete na vymedzených parkoviskách? Nejazdíte nikdy mimo váš kraj? Nastavte si ohraničené oblasti a pri ich opustení vám okamžite pošleme informáciu, že sa s vozidlom deje niečo neobvyklé.

KONTROLUJETE DODRŽIAVANIE RÝCHLOSTI V ZÓNE

Mýlia si vaši vodiči firemné auto s pretekárskym špeciálom? Vďaka automatickému sledovaniu rýchlosti v zóne sa dozviete o každom prekročení vami nastavenej rýchlosti. Získate tak nástroj, vďaka ktorému môžete významne zlepšiť chovanie vodičov za volantom. Kontrolujte občas prekračovanie rýchlosti napríklad v priemyselnom areáli. Dodržiavajú vozidlá pri prejazde bezpečnú rýchlosť?

kontrola rychlosti-1-SK

VIETE, ŽE VOZIDLO BOLO VO VYMEDZENEJ OBLASTI PRÍLIŠ DLHO

Stoja vozidlá počas pracovného dňa dlho na jednom mieste, namiesto toho aby jazdili? S nami sa o tom ľahko dozviete a môžete ihneď riešiť, prečo tomu tak je.

Máte stanovenú obedovú prestávku a miesta, kam jazdia zamestnanci na obed? Zlepšite chovanie zamestnancov, ktorí na obede trávia príliš veľa času.

Vďaka sledovaniu státia vo vymedzenej oblasti nad povolenú dobu, dostanete obratom upozornenie, u ktorého vozidla k týmto situáciám dochádza.

NASTAVENIE ZÓN ZVLÁDNETE ĽAVOU ZADNOU

V ONI system webovej aplikácií si jednoducho oblasť v mape nakreslíte, nastavíte pre ňu pravidlo a vyberiete, či chcete dostať informáciu SMS alebo emailom. V texte emailu alebo SMS správy si vyberiete, ktoré z údajov sa majú zobraziť: meno vodiča, vozidlo, názov zóny, rýchlosť, dátum a čas vzniku udalosti. 

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečing
ONI system
+421 650 540 062

Obchodné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266

Účtovné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266