Znížte náklady na prevádzku vozidiel

Zamestnávate dobrých vodičov, ktorí sa chovajú k vozidlám zodpovedne? ONI Ekonomika prevádzky je komplexný nástroj pre dohľad nad prevádzkou vozidla. Pozrite sa, ako vaši vodiči s vozidlami zaobchádzajú. Vďaka sledovaniu niekoľkých parametrov môžete znížiť náklady a zlepšiť chovanie vašich vodičov za volantom. U každého vozidla si nastavte optimálne a maximálne parametre sledovaných prevádzkových stavov. ONI system automaticky vyhodnotí, kde došlo k ich prekročeniu.

Pozrite sa na náklady na prevádzku jednotlivých vozidiel. Určte vozidlá a vodičov, ktorí vykazujú trvale vyššie náklady oproti priemeru a situáciu riešte.

 

Sledované prevádzkové stavy:

Státie na voľnobeh na dlhšiu ako povolenú dobu

Chod prídavného kúrenia pri vyššej ako povolenej teplote

Chod prídavného kúrenia behom jazdy so zahriatým motorom

Prekračovanie povolenej rýchlosti

Pretáčanie motora nad nastavený limit otáčok

Zvýšená spotreba paliva

Náhly úbytok paliva v nádrži

Majte prehľad o plnení úloh ako vozidiel, tak aj ich nadstavieb

Skontrolujte si celodennú prácu vozidiel a ich nadstavieb. Plnenie úloh sa sleduje automaticky, nezávisle na vôli obsluhy. Dáta získané z vozidla sú tak maximálne spoľahlivé. Vďaka porovnaniu plánu s realitou ľahko overíte, či zamestnanci skutočne pracujú tak, ako majú.

 

Výhody riešenia:

 

Monitorujete akúkoľvek činnosť vozidla, stroja alebo nadstavby

Zaznamenáte nielen čo vozidlo robilo, ale aj kde a kedy presne a akú vzdialenosť behom aktivity najazdilo

Každú trasu si môžete spätne prehrať a overiť si, čo sa dialo

Získate podklady pre riešenie reklamácií neuskutočnených služieb

Dáta sú k dispozícií aj roky spätne

Za málo peňazí získate nástroj k riadeniu zamestnancov

 

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečing
ONI system
+421 650 540 062

Obchodné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266

Účtovné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266