NASTAVENÍM ZÓNY VIETE, ŽE SA S KONTAJNEROM DEJE NIEČO NEOBVYKLÉ

Každý kontajner sa dá jednoducho automaticky strážiť. Je jeho používanie vyhradené len pre určité oblasti? Určte si ohraničené územie a pri jeho opustení vám okamžite pošleme informáciu, že sa s kontajnerom deje niečo nezvyčajné. Rozlíšte si oblasti farebne podľa typu – sídlo spoločnosti, zberné miesto a pod. Dostávajte emaily alebo SMS správy o každom porušení nastavených pravidiel. Na mape vyznačte oblasti, ktoré potrebujete kontrolovať a zapnite vyhodnocovanie niektorej z dostupných udalostí:

Vjazd do vyznačenej zóny

Výjazd z vyznačenej zóny

Státie v zóne po dobu dlhšiu, ako nastavenú

VIETE, ŽE KONTAJNER VOŠIEL DO VYZNAČENEJ ZÓNY

 

Vjazd do vyznačenej zóny sa vám bude hodiť pre získanie informácie, že sa kontajner ocitol v určený čas tam, kde má byť. Jednoducho si zónu nastavte v mieste, kde sa pravidelne kontajner umiestňuje alebo kam sa zváža.

Kontejner zóny

VIETE, ŽE KONTAJNER OPUSTIL ZÓNU

U každého kontajneru si môžete automaticky nechať doručiť upozornenie vždy, keď opustí vymedzenú zónu pohybu. Je povolené kontajner zavážať len na území mesta? Nejazdíte nikdy mimo váš okres? Nastavte si ohraničené oblasti a pri ich opustení vám okamžite pošleme informáciu, že sa s kontajnerom deje niečo nezvyčajné.

Kontajner opustil obec

VIETE, ŽE KONTAJNER JE VO VYMEDZENEJ OBLASTI PRÍLIŠ DLHO

Stoja kontajnery dlho bez vyvezenia? Alebo už tretí deň čakajú, až ich niekto zavezie späť? S nami sa o tom ľahko dozviete a môžete ihneď riešiť, prečo tomu tak je.

Zlepšite obrátkovosť kontajnerov, aby nevznikali prestoje v ich nasadzovaní do terénu.

Vďaka sledovaniu státia vo vymedzenej oblasti nad povolenú dobu, dostanete obratom upozornenie, u ktorého kontejnera k týmto situáciám dochádza.

Kontejner stojí bez vyvezení

NASTAVENIE ZÓN ZVLÁDNETE ĽAVOU ZADNOU

V ONI system webovej aplikácií si jednoducho oblasť v mape nakreslíte, nastavíte pre ňu pravidlo a vyberiete, či chcete dostať informáciu SMS alebo emailom. V texte emailu alebo SMS správy si vyberiete, ktoré z údajov sa majú zobraziť: názov kontajnera, názov zóny, dátum a čas vzniku udalosti a pod.

 

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečing
ONI system
+421 650 540 062

Obchodné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266

Účtovné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266