ZÍSKANÉ DÁTA MÔŽETE VYUŽIŤ VO VAŠOM INFORMAČNOM SYSTÉME

 

Dáta získané z GPS jednotiek ONI system môžu účelne slúžiť nie len vo vnútri aplikácií ONI system, ale aj k ďalšiemu spracovaniu v externých aplikáciách. Všetky svoje dáta si tam môžete ľahko previesť cez API rozhranie kamkoľvek potrebujete a ďalej s nimi pracovať podľa vlastného uváženia.

Dokonca môžete vybrané časti hardware ovládať, napr. navigácia Garmin.

 

Možnosti využitia:

Optimalizácia dopravy – prepočet optimálnej trasy pre výkon údržby podľa počtu áut, druhu nákladu, váhy a miest nákladky a výkladky

Externá fakturácia služieb – zistené dáta sa integrujú do fakturačného systému firmy či mesta

Zobrazenie dát v dispečingu zákazníka (technické služby)

Riadenie dopravy vo vnútri areálu – sledovanie neoprávnenej manipulácie s nákladom, nákladky a výkladky na rampe

Napojenie na špecializované aplikácie 3. strán – účtovné systémy, výkazníctvo posypového materiálu

Online mapy pre vodičov a občanov – cesty s vykonanou zimnou údržbou, prehľady pokosených plôch, vyčistené ulice

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečing
ONI system
+421 650 540 062

Obchodné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266

Účtovné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266