VIETE VYÚČTOVAŤ SÚKROMNÉ KILOMETRE

Vyúčtovanie súkromných kilometrov spravíte cez pár kliknutí a prípadné omyly vodičov napravíte za pár sekúnd. Všetci vodiči si môžu údaje v knihe jázd jednoducho skontrolovať. Potrebné zmeny môžu previesť sami a k vám sa na stôl dostanú až údaje opravené. Stačí ich len schváliť. 

 

Vyúčtovanie súkromných kilometrov

 

VIETE, ŽE VOZIDLO VYŠLO ZO ZÓNY

Nechávate svoje auto zaparkované na konkrétnom mieste? Nastavte si zónu na bežné miesto parkovania a vyberte si čas, kedy sa má auto strážiť. Keď auto behom tejto doby oblasť opustí, hneď sa o tom dozviete. 

 

Zóny parkovisko

 

 

CHCETE SA PORADIŤ? NECHAJTE SI SPOČÍTAŤ PONUKU NA MIERU

Vyplňte požadované údaje a do poľa poznámka popíšte, akú situáciu chcete pomocou GPS zariadenia riešiť. Ozveme sa vám.

  Vaše meno

  Názov firmy

  Váš telefón

  Váš e-mail

  Počet vozidiel

   

  VÝVOJ APLIKÁCIÍ NA MIERU

  Každý odbor aj samotné podnikanie má svoje špecifiká. Keď vašim potrebám existujúce riešenie ONI system nestačí, stačí sa nám ozvať a nájdeme spoločnú cestu. Vývoj aplikácií na mieru znamená  skĺbiť Váš expertný pohľad na problematiku a naše skúsenosti s GPS monitorovaním.

   

  Ako pre vás môžeme ONI system prispôsobiť?

  vytvoriť nové zostavy, grafy, upraviť mapové podklady,
  vyvinúť nové GPS zariadenie špeciálne pre vaše vozidlá, stroje alebo mobilné objekty
  napojiť vaše dáta z ONI system do ľubovoľného informačného systému alebo aplikácie 3. strán
  urobiť pre vaše potreby aplikáciu na mieru, vrátane tých pre mobilné zariadenie Android a iOS

   

  Ako požiadať o ponuku na mieru?

  Dajte nám vedieť cez kontaktný formulár:

   Vaše meno

   Váš telefón

   Váš e-mail

   Váš kraj

    

   ODPORÚČANÉ PRODUKTOVÉ BALÍČKY

   Pozrite sa na odporúčané produktové balíčky pre osobné autá. Chcete sa poradiť alebo spočítať cenu priamo pre váš vozový park? Nechajte si vypracovať ponuku na mieru.

   SLEDOVANIE

   187,60 € bez DPH
   + 8 €/mesiac bez DPH
   Základný balíček monitorovania vozidla, obsahuje sledovanie havárie (e-call)
   mobil web
   Frekvencia posielania polôh každých 5 minút
   havarie nehoda-na-parkovisti odtah kradez-kol
   Napojenie na CAN bus
   Záložná batéria, Imobilizácia

   SLEDOVANIE PLUS

   187,60 € bez DPH
   + 10 €/mesiac bez DPH
   Rozšírený balíček monitorovania vozidla s automatickým sledovaním vozidla otrasovým čidlom
   mobil web
   Frekvencia posielania polôh každých 5 minút
   havarie nehoda-na-parkovisti odtah kradez-kol
   Napojenie na CAN bus
   Záložná batéria, Imobilizácia

   SLEDOVANIE PLUS S IMOBILIZÁCIOU

   227,60 € bez DPH
   + 10 €/mesiac bez DPH
   Rozšírený balíček monitorovania vozidla s automatickým sledovaním vozidla otrasovým čidlom a dodatočným zabezpečením
   mobil web
   Frekvencia posielania polôh každú 1 minútu
   havarie nehoda-na-parkovisti odtah kradez-kol
   Napojenie na CAN bus
   Záložná batéria, Imobilizácia

   AKÉ UPOZORNENIA VÁM MÔŽEME POSIELAŤ?

   CHCETE KÚPIŤ GPS TRACKER NCL 21 VRÁTANE MOBILNEJ A WEBOVEJ APLIKÁCIE ONI SYSTEM?

   Vyplňte požadované údaje a my sa Vám ozveme.

    Vaše jméno

    Název firmy

    Adresa

    Váš telefon

    Váš e-mail

    Počet GPS trackerů NCL 21 včetně mobilní a webové aplikace ONI system

     

    NÁVODY PRO POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ NCL 21

     

    UŽIVATELSKÝ MANUÁL NCL 21

     

    MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE ONI SYSTEM – ANDROID A IOS

     

     

    google-play-badge

     

    Odhlásenie zo zasielania newsletteru

     Vaše meno

     Názov firmy

     Váš e-mail

      

     BRIDAS

     Podmienky akcie Odmena za doporučenie

     NAM Slovakia s.r.o, Zvolenská cesta 179, 974 05  Banská Bystrica, IČO 44638477 usporiada reklamnú akciu „Odmena za doporučenie“ za ďalej stanovených podmienok:

     Povinnosti  a práva NAM Slovakia s.r.o.:

     1. NAM Slovakia s.r.o. poskytne odmenu zákazníkovi, ktorý odporučí iného zákazníka, ktorý si kúpi tovar a uzavrie zmluvu na jedno a viac vozidiel s ONI system. Odmena za jedno vozidlo s ONI system sú 3 mesiace prevádzky systému zadarmo.  Počet mesiacov sa násobí počtom kusov zakúpených jednotiek pri prvom nákupe doporučeného zákazníka. 
     2. NAM Slovakia s.r.o. doporučeného zákazníka osloví, predstaví výhody ONI system, a všetko potrebné.
     3. NAM Slovakia s.r.o. poskytne odmenu zákazníkovi najskôr od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dôjde k splneniu podmienky, že doporučený zákazník s nami uzatvorí zmluvu na využívanie služieb GPS sledovanie vozidiel a uhradí tovar. Odmena sa započíta od budúceho zúčtovacieho obdobia zákazníka.
     4. Nárok na plnenie z tejto akcie zaniká v prípade, že sa obchod neuskutoční do jedného roka od predania odporučenia alebo v prípade, že pri predaní kontaktu už s doporučeným zákazníkom aktívne jednáme.
     5. NAM Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo meniť kedykoľvek v priebehu akcie podmienky. Zmena je vždy účinná okamžikom jej zverejnenia na verejných stránkach ONI system.

     Povinnosti a práva zákazníka

     1. Zákazník odovzdá spoločnosti NAM Slovakia s.r.o. kontakt na doporučeného zákazníka.
     2. Odovzdaním kontaktu prebehne vyplnením formulára na https://www.onisystem.sk/kontakty-sk/sluzby-zadarmo/
     3. Kontaktom na doporučeného zákazníka sa rozumie jeho IČO, názov spoločnosti, meno, priezvisko, telefonický kontakt.
     4. Doporučený zákazník je od Zákazníka oboznámený so skutočnosťou, že odovzdáva jeho kontaktné informácie našej spoločnosti.
     5. Zákazník nie je pre účely získania odmeny nijako obmedzený počtom doporučení.

     Vymedzenie pojmov Pre účely tohoto dokumentu sa rozumejú: 

     1. „Zákazník“ je osoba, ktoré využíva služby pre monitorovanie vozidiel ONI system, ku ktorému využíva aktívne služby.
     2.  „Doporučený zákazník“ je osoba, ktorá ku dňu dojednania zmluvy o monitorovaní vozidla nemá uzatvorenú žiadnu inú zmluvu so spoločnosťou NAM Slovakia s.r.o.

     Za doporučeného zákazníka pre účely týchto podmienok sa považuje len taký subjekt, ktorý so spoločnosťou NAM Slovakia s.r.o. dojedná zmluvu o poskytovaní služieb ONI system.

     3.  „Odmena“ je 3 mesiace prevádzky zadarmo.

      

     Poskytnutím Odmeny za doporučenie nie sú dotknuté iné poplatky.

     12.12. 2018

     ALEŠ HÁMA: „POKIAĽ SA S MOJÍM AUTOM NIEČO STANE, TAK TO BUDEM VEDIEŤ.“

     Už 10. rok využíva Aleš Háma našu GPS jednotku ONI system.

     Pri príležitosti tohoto okrúhleho výročia sme s ním urobili rozhovor. Aleš ochotne zodpovedal všetky naše otázky a vy teraz máte jedinečnú príležitosť prečítať si, čo stihol zažiť s jednotkou ONI system. Možno sa inšpirujete s akými spôsobmi môžete chrániť svoje auto aj vy.

      

     (viac…)

     Identifikácia a váženie popolníc

     Cieľom systému Efektívneho odvozu komunálneho odpadu (EOKO) je splnenie legislatívnych požiadaviek pre nakladanie s komunálnym odpadom, riešenie reklamácií občanov a ich informovania, zníženie ceny za odpad a v neposlednom rade motivácia občana k ekologickému triedeniu odpadov. Obec je povinná raz ročne informovať občanov o separovanom zbere odpadov, možnostiach minimalizácie vzniku komunálnych odpadov a nákladoch na prevádzku odpadového hospodárstva. Obec je tiež povinná zabezpečiť triedenie odpadov tak, aby množstvo oddelených recyklovateľných zložiek v roku 2025 činilo 60 % z celkovej hmotnosti odpadu.

      

     Aké informácie môžeme občanom publikovať?

     – koľko daná štvrť produkuje odpadu

     – z akých ulíc sa skladá

     – kde sú popolnice a kontajnery

     – počet popolníc podľa druhu odpadu

     – množstvo separovaného odpadu v jednotlivých mesiacoch

     – pomer ku zmesovému komunálnemu odpadu

     – históriu zberu a triedenia odpadu

      

     Ako zabezpečiť vyššiu úroveň triedenia?

     Rozdelíme mesto na štvrte, kde meriame výsledky triedenia odpadu a publikujeme výsledky triedenia na internetových stránkach mesta. Osveta o triedenie prebieha na školách, besedách s občanmi a pri účtovaní poplatkov.

      

     Cieľom je viac triediť

     Jeden občan vyprodukuje priemerne 351 kg komunálneho odpadu. Pokiaľ občan vytriedi o 5 % viac, znížime váhu komunálneho odpadu o 17,5 kg. A občanovi prináša zníženie poplatku o sumu za uloženie odpadu na skládku.

     Kontaktujte nás

     NONSTOP dispečing
     ONI system
     +421 650 540 062

     Obchodné oddelenie
     ONI system
     +421 486 112 266

     Účtovné oddelenie
     ONI system
     +421 486 112 266