Organizujete preteky a potrebujete koordinovať jednotlivých ľudí a vozidlá v teréne? Chcete, aby návštevníci akcie videli, kde aktuálne pretekári idú? Potrebujete skontrolovať, že pretekári dodržujú predpísané pravidlá? Dajte im GPS zariadenie NCL 21. Vo webovej a mobilnej aplikácii jednoducho zobrazíte, kde sa jednotliví súťažiaci a organizačné zložky pohybujú, a skontrolujete prejdenú trasu a rýchlosť jazdy.

MOŽNOSTI POUŽITIA

Preteky Eco rally – kontrola prejdenej trasy a dodržovanie rýchlosti na trase

Preteky Rally Intercontinental – dohľadanie vozidiel zapadnutých v piesku, navigácia servisných vozidiel k pokazeným autám

Preteky lodí – detekcia naštartovania motora, kontrola oboplutia ostrova alebo bójky, kontrola prejdenej trasy

Preteky psích záprahov – navigácia záchranárov k záprahom so zranenými psami, zobrazenie pohybu záprahov návštevníkom, aby mohli prísť fandiť na trasu

Preteky rally – organizácia zoznamovacích jázd a prejdenie trasy pred oficiálnym štartom preteku

Zvýšenie popularity pretekov– zobrazenie online pohybu pretekárov fanúšikom vo webovom portály

Koordinácia dopravy organizátorov, záchranných služieb a koordinačných zložiek na veľkých akciách

OVERENÉ RIEŠENIE PRE SLEDOVANIE PRAVIDIEL A PRE ORGANIZÁCIU PRETEKOV

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečing
ONI system
+421 650 540 062

Obchodné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266

Účtovné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266