Prehľadná história pohybu

Potrebujete vedieť, kde sa vaši zamestnanci pohybovali v dobe, kedy mali byť u zákazníka? Alebo sa snáď vaše deti pohybujú v miestách, kde by nemali byť? Jednoducho overte GPS dáta priamo z ich trackera.

 

Záznam pohybu si v aplikáciách ľahko prehrajete. Záznamy sú u nás vždy dostupné minimálne 18 mesiacov. Chcete vaše dáta ďalej spracovávať? Všetky uložené trasy sa dajú jednoducho vyexportovať do formátu .CSV alebo Excel. Môžete si ich tiež stiahnúť pomocou nášho API.

Pre rýchlejšiu orientáciu si nastavte užívateľské miesta

V záznamoch sa vám bude lepšie orientovať, keď si časté miesta, kam sa sledované osoby vydávajú, nastavíte ako body záujmu (užívateľské miesta).
ONI system vám umožní zaznačiť v mape dôležité miesta ako napríklad hotely, sídla vašich zákazníkov, vzdelávacie inštitúcie, jedálne, reštaurácie atď.
V histórií pohybu potom známe užívateľské miesta uvidíte pod vlastným názvom. Okamžite sa dozviete, kde konkrétne sledovaná osoba bola – napr. „Palacinkárňa u Zuzanky“, alebo „Motel Na Deviatke“. Užívateľské miesta môžete vytvárať a pridávať individuálne alebo importovať hromadne. Pre lepšiu orientáciu ich možno podľa druhu miest farebne odlíšiť.

Zobrazenie užívateľských miest v mape ONI system

 

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečing
ONI system
+421 650 540 062

Obchodné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266

Účtovné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266