NASTAVENÍM ZÓNY VIETE, ŽE SA S AUTOM DEJE NIEČO NEOBVYKLÉ

Každé vozidlo môžete automaticky strážiť. Jazdíte s autom iba v určitej oblasti? Určite si ohraničené územia a pri jeho opustení vám okamžite pošleme informáciu, že sa s autom deje niečo neobvyklé. Rozlíšte si oblasti farebne podľa typu – sídlo firmy, domov a pod. Dostávajte emaily alebo SMS správy o každom porušení nastavených pravidiel. Na mape vyznačte oblasti, ktoré potrebujete sledovať a zapnite vyhodnocovanie niektorých z dostupných udalostí:

Vjazd do vyznačenej zóny

Výjazd z vyznačenej zóny

Prekročenie nastaveného limitu rýchlosti pre konkrétnu zónu

Státie v zóne po dobu dlhšiu, ako je nastavená

VIETE, ŽE VOZIDLO VOŠLO DO VYZNAČENEJ ZÓNY

Vjazd do vyznačenej zóny sa vám bude hodiť pre získanie informácie, že vozidlo je v určený čas tam, kde má byť. Jednoducho si zónu nastavte v mieste, kde máte pracovisko, kde sídli vaša firma alebo na sídlo zákazníka, kam pravidelne jazdíte, apod.

Zóny autobus

VIETE, ŽE VOZIDLO ZO ZÓNY VYŠLO

U každého vozidla môžete automaticky dostávať informáciu vždy, keď opustí vymedzenú zónu pohybu. Parkujete na vymedzených parkoviskách? Nejazdíte nikdy mimo váš kraj? Nastavte si ohraničené oblasti a pri ich opustení vám okamžite pošleme informáciu, že sa s vozidlom deje niečo neobvyklé. 

KONTROLUJETE DODRŽIAVANIE RÝCHLOSTI V ZÓNE

Mýlia si vaši vodiči firemné auto s pretekárskym špeciálom? Vďaka automatickému sledovaniu rýchlosti v zóne sa dozviete o každom prekročení vami nastavenej rýchlosti. Získate tak nástroj, vďaka ktorému môžete významne zlepšiť chovanie vodičov za volantom. Kontrolujte občas prekračovanie rýchlosti napríklad v priemyselnom areáli. Dodržiavajú vozidlá pri prejazde bezpečnú rýchlosť?

kontrola rychlosti-1-SK

VIETE, ŽE VOZIDLO BOLO VO VYMEDZENEJ OBLASTI PRÍLIŠ DLHO

Dodávate tovar svojim pravidelným odberateľom? Platíte penále, keď vozidlá nevyložia tovar na určených miestach včas? Nastavte si maximálnu dobu, počas ktorej by mali mať vodiči tovar vyložený. Prišli autá včas a odberateľ nezaistiľ voľnú rampu k vyloženiu? Nechte si poslať správu a situáciu riešte.

Máte stanovenú obedovú prestávku a miesta, kam jazdia zamestnanci na obed? Zlepšite chovanie zamestnancov, ktorí na obede trávia príliš veľa času.

Vďaka sledovaniu státia vo vymedzenej oblasti nad povolenú dobu dostanete obratom upozornenie, u ktorého vozidla k týmto situáciam dochádza.

Zóny ve vymezené oblasti příliš dlouho

NASTAVENIE ZÓN ZVLÁDNETE ĽAVOU ZADNOU

V ONI system webovej aplikácií si jednoducho oblasť v mape nakreslíte, nastavíte pre ňu pravidlá a vyberiete, či chcete dostávať informácie SMS alebo emailom. V texte správy si vyberiete, ktoré z údajov sa majú zobraziť: meno vodiča, vozidlo, názov zóny, rýchlosť, dátum a čas vzniku udalosti. 

 

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečing
ONI system
+421 650 540 062

Obchodné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266

Účtovné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266