NASTAVENÍM ZÓN SKONTROLUJETE DODRŽIAVANIE PRAVIDIEL

Prinútiť vodičov, aby dodržiavali dohody o používaní vozidiel, je niekedy ťažké. Určite si geografické zóny a nastavte pre ne pravidlá. Rozlíšte si ich farebne podľa typu – pracovisko, sídlo firmy a pod. Dostávajte emaily alebo SMS správy o každom porušení pravidiel. Nechajte kontrolu chovania zamestnancov na ONI system. Na mape označte oblasti, ktoré potrebujete sledovať a zapnite vyhodnocovanie z dostupných udalostí:

 

Vjazd do vyznačenej zóny

Výjazd z vyznačenej zóny

Prekročenie nastaveného limitu rýchlosti pre konkrétnu zónu

Státie v zóne po dobu dlhšiu, ako nastavenú

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečing
ONI system
+421 650 540 062

Obchodné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266

Účtovné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266