Novinky a úpravy SPZ softwaru pre rok 2018

 

Cestovné náhrady – kópie cestovných príkazov aj pre spolucestujúcich

Nová funkcia v software dokáže rýchlo a efektívne vytvoriť kópiu cestovných príkazov a vyúčtovaní pre spolucestujúcich, ktorí s vami šli na pracovnú cestu. Ďalšími aktualizáciami prešli aj štatistiky cestovných náhrad – napríklad dni, kedy bol zamestnanec na služobnej ceste a počty dní v jednotlivých štátoch, a iné.

Kalkulácia zákazok

Korektúrou prešla i kniha jázd – aktuálne tu nájdete funkciu pre prepočet nákladov na zákazku. Napríklad, keď sa v jeden deň uskutoční niekoľko jázd na rôzne zákazky, dajú sa nové náklady jednoducho prepočítať podľa pomeru a najazdených kilometrov, rovnomerne rozložiť medzi všetky zákazky.

Limity najazdených kilometrov

Medzi nové funkcie patrí aj kontrola súkromne najazdených kilometrov a limit pre nájazd súkromných kilometrov, ktorý nastavíte v karte užívateľa. Prehľad „Limity“ potom poskytne okamžité informácie o najazdených kilometroch každého užívateľa. Priamo z prehľadu sa dá vytlačiť „Vyúčtovanie súkromne najazdených kilometrov“ hromadne pre všetky vozidlá, ktoré vodič v danom mesiaci použil.

Rezervácia na vozidlá

V rezervačnej tabuľke boli dôležitým spôsobom rozšírené možnosti úpravy už vytvorenej žiadosti. Aktuálne je možné meniť všetky parametre na vytvorenú rezerváciu, vrátane zmeny vozidla. Tieto úpravy sa týkajú aj už schválenej rezervácie (takže nie je  potrebné rezerváciu zmazať a vytvoriť novú). Všetky pôvodné kontrolné funkcie zostali zachované (nie je možné mať dve rezervácie na jedno vozidlo a rovnaký čas).

Štatistika „Zostatky v nádrži“

K štatistikám a prehľadom o prevádzke a nákladoch, novo pribudli „PHM zostatky“. Tieto štatistiky poskytujú kompletný prehľad o zostatkoch pohonných hmôt v nádržiach (v litroch alebo v eurách, s DPH alebo bez a rozdelené na benzín a naftu), a zároveň i o tom, koľko PHM bolo v danom období nakúpené a spotrebované.

Cestovné náhrady – zadávanie nákladov

Vo vyúčtovaní služobných ciest je nové rozšírenie o možnosť zadávať výdaje spojené s pracovnou cestou výberom zo zoznamu predom pripravených položiek. Pri tomto spôsobe evidencie nákladov nemôže užívateľ vložiť do vyúčtovania iný náklad, ako je schválený. Zoznam nákladov môže pripraviť užívateľ s oprávnením správy SPZ.  Tento spôsob zadávania nákladov urýchli samotné spracovanie cestovných náhrad, zamedzí chybám pri zadávaní a zrýchli prípadnú kontrolu vyúčtovania služobných ciest.

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečing
ONI system
+421 650 540 062

Obchodné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266

Účtovné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266