VÝHODY SPZ SOFTWARE

Komplexná evidencia vozidiel a úspora času

Vďaka automatickému zasielaniu najdôležitejších prehľadov o prevádzke a notifikáciam, budete včas vedieť o blížiacích sa termínoch garančných prehliadok, STK a všetkom ostatnom. To všetko v prehľadnom užívateľskom rozhraní.

Automatické spracovanie knihy jázd

Stačí vedieť, kedy a kde užívateľ bol a aké boli náklady na služobnú cestu. Pre spracovanie vyúčtovania pracovných i súkromných ciest je možné všetko jednoducho spočítať na pár kliknutí myšou. Všetko naviac môžete urýchliť pomocou elektronického schvaľovania.

Zníženie nákladov a ekonomika prevádzky

Všetky dôležité a nevyhnutné dáta sú vám ihneď k dispozícií pre váš management, učtáreň, správcu vozového parku alebo vodiča. Získate tak dokonalý prehľad, ktorým efektívne znížite náklady na prevádzku až o 30 %.

přehledné01

Vylepšený rezervačný systém minimalizuje papierovanie

Všetky informácie pre plánovanie prevádzky a efektívnejšie využitie vozidiel vám zaistí vylepšený rezervačný systém. Všetky schvaľovacie procesy rezervácií, cestovných náhrad a nákladov vykonávate výhradne elektronicky.

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečing
ONI system
+421 650 540 062

Obchodné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266

Účtovné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266