EVIDUJTE PRACOVNÚ DOBU AJ U ĽUDÍ V TERÉNE

Vďaka ONI system viete viesť automatickú dochádzku aj vodičom alebo iným osobám, často se pohybujúcim v teréne. Už nemusia dochádzať do miesta, kde je trvale umiestnený dochádzkový terminál. Jednoducho sa prihlásia cez GPS navigáciu Garmin alebo dochádzkovú jednotku ONI system pomocou Dallas alebo RFID čipu priamo v mieste výkonu práce. Získané dáta si potom zobrazíte v portáli ONI system alebo ich prevediete do dochádzkového software, ktorý vo firme bežne používate. 

Príklady použitia:

 

Dochádzka vodičov v teréne

Práca ľudí vonku (na staveniskách, v lese apod.)

Evidencia práce externých dodávateľov 

Čas, kedy bol zamestnanec vyzdvihnutý zvozovým autobusom 

 

TYPY DOCHÁDZKOVÝCH JEDNOTIEK

ONI system podporuje 3 typy dochádzkových jednotiek, ktoré zaznamenávajú ako GPS polohu, tak čas identifikácie. Dáta sa prenášajú šifrovane, bezdrôtovo, v sieti GSM. U jednotiek s navigáciou si naviac môžete vybrať medzi rôznymi typmi udalostí ako príchod, prestávka, odchod, k lekárovi alebo si určiť svoje vlastné. Potrebujete evidovať dochádzku aj v mieste, kde nie je elektrická sieť? Využíjte dochádzkových jednotiek so záložnou batériou.

 

 

FUNGUJE TO JEDNODUCHO

Pri príchode do práce sa identifikujete priložením Dallas alebo RFID čipu alebo karty k palubnej doske vozidla a v podporovanej navigácií Garmin zvolíte typ udalosti Príchod. Pokiaľ používate dochádzkovou jednotku, tak si na ňu prepnete typ udalosti Príchod a priložíte čip alebo kartu. Pri odchode z práce si rovnakým spôsobom zvolíte typ udalosti Odchod. Chcete si naprogramovať viac typov udalostí ako K lekárovi, Prestávka a pod.? Využite dochádzkové jednotky s navigáciou. Všetky získané dáta môžeme prepojiť s vaším dochádzkovým systémom, ktorý bežne používate. 

Schéma mobilnej dochádzky ONI system

 

 

 

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečing
ONI system
+421 650 540 062

Obchodné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266

Účtovné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266