Aktuálnu polohu vozidiel máte vždy pod kontrolou

Zistíte, kde sa vaše vozidlá práve nachádzajú. Okamžite si urobíte prehľad o vozovom parku v reálnom čase. Nezáleží na tom, či sa vozidlá pohybujú alebo stoja. Skontrolujete si, kde vozidlá aktuálne parkujú alebo ktorým smerom idú.

Webová a mobilní aplikace ONI system

JAZDY VOZIDIEL SI ZOBRAZÍTE NA MAPE

Pozriete sa, ktorým smerom, ktorou trasou a akou rýchlosťou vozidlá jazdili. Záznam pohybu si jednoducho prehráte. Aby ste sa v jazdách dobre vyznali, všetky ich začiatky a konce sú označené farebnými vlajkami. V aplikáciách ONI system budete mať záznamy, dôležité pre zostavovanie vašej knihy jázd, dostupné minimálne 5 rokov. Kompletné dáta sú dostupné minimálne 18 mesiacov. Chcete jazdy ďalej spracovávať? Všetky uložené trasy si jednoducho vyexportujete do formátu .CSV alebo Excel.

 

Zobrazenie jázd vozidla v mape

 

Máte prehľad o skládkach dreva

Zobrazte si jednotlivé skládky dreva, ktoré čakajú na odvoz. Výnimočným spojením s informačným systémom SEIWIN ľahko získate kompletný prehľad o vozidlách v lese a na cestách spolu s presnými dátami a informáciami o skládkach dreva. Všetko sa vo vopred určených časových intervaloch automaticky aktualizuje bez zásahu dispečera alebo operátora.

 

Dáta o umiestnení a obsahu skládok stačí zadať len raz do informačného systému SEIWIN

Načítanie dát a ich aktualizácia sú v ONI system automatické

Všetky zmeny sú prehľadne uložené a môžete ich jednoducho dohľadať

Dispečer si pozíciu skládky, jej zloženie, vek a jednotlivé objemy v mape ihneď zobrazí

V mape sa automaticky rozlišujú stavy podľa dátumu schválenia skládky

Ku každej skládke môžete cez rýchly odkaz navigácie poslať ľubovoľné vozidlo 

 
 

Prehľad o skádkach dreva

Pre rýchlejšiu orientáciu si určte užívateľské miesta

Zlepšite organizáciu firemnej flotily tak, že si nastavíte ľubovoľné body záujmu (užívateľské miesta). ONI system vám umožní zaznačiť v mape dôležité miesta ako napríklad benzínové stanice, hotely alebo sídla vašich zákazníkov a navigácia vodičov do konkrétnych destinácií bude prebiehať podstatne rýchlejšie a efektívnejšie. V prehľadoch jázd potom známe užívateľské miesta uvidíte pod vlastním názvom. Okamžite sa dozviete, kde konkrétne vaši vodiči boli – napríklad „Bufet u Jána“, alebo „čerpačka na Sokolskej“. Užívateľské miesta je možné vytvárať a pridávať individuálne alebo importovať hromadne všetkým vodičom. Pre lepšiu orientáciu je možné podľa druhu miest farebne odlíšiť.

 

Zobrazenie užívateľských miest v mape ONI system

ONI SYSTEM PORTÁL POUŽÍVÁ KVALITNÉ MAPOVÉ PODKLADY

Ponúkame podrobné a presné mapové podklady celého sveta na mapách Zoznam.sk a Google maps. Medzi dostupnými mapovými podkladmi môžete ľubovoľne prepínať.

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečing
ONI system
+421 650 540 062

Obchodné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266

Účtovné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266