Aktuálnu polohu vozidiel máte vždy pod kontrolou

Zistíte, kde sa vaše vozidlá práve nachádzajú. Okamžite si urobíte prehľad o vozovom parku v reálnom čase. Nezáleží na tom, či sa vozidlá pohybujú alebo stoja. Skontrolujete si, kde vozidlá aktuálne parkujú alebo ktorým smerom idú.

Webová a mobilní aplikace ONI system

JAZDY VOZIDIEL SI ZOBRAZÍTE V MAPE

Pozriete sa ktorým smerom, ktorou trasou a akou rýchlosťou vozidlá jazdili. Záznam pohybu si ľahko prehráte. Aby ste sa v jazdách dobre vyznali, všetky ich začiatky a konce sú označené farebnými vlajkami. V aplikáciach ONI system budete mať záznamy dostupné minimálne 5 rokov. Kompletné dáta sú dostupné minimálne 18 mesiacov. Chcete jazdy ďalej spracovávať? Všetky uložené trasy si ľahko vyexportujete do formátu CSV nebo Excel.

PLÁNOVANÍM TRÁS SKRÁTITE VZDIALENOSŤ A DOBU JAZDY

Zobrazíte si, ako sa dostať do cieľovej destinácie a ako dlho vám jazda potrvá. Vyskytujú sa na trase dopravné komplikácie, ktoré spomaľujú premávku? Vyhnite sa im a podľa aktuálnej hustoty premávky si zvoľte trasu náhradnú. 

 

Navigácia a plánovanie tras v ONI system

Pre rýchlejšiu orientáciu si určte užívateľské miesta

Zlepšite organizáciu firemnej flotily tak, že si nastavíte ľubovoľné body záujmu (užívateľské miesta). ONI system vám umožní zaznačiť v mape dôležité miesta ako napríklad benzínové stanice, hotely alebo sídla vašich zákazníkov a navigácia vodičov do konkrétnych destinácií bude prebiehať podstatne rýchlejšie a efektívnejšie. V prehľadoch jázd potom známe užívateľské miesta uvidíte pod vlastním názvom. Okamžite sa dozviete, kde konkrétne vaši vodiči boli – napríklad „Bufet u Jána“, alebo „čerpačka na Sokolskej“. Užívateľské miesta je možné vytvárať a pridávať individuálne alebo importovať hromadne všetkým vodičom. Pre lepšiu orientáciu je možné podľa druhu miest farebne odlíšiť.

 

Zobrazenie užívateľských miest v mape ONI system

ONI SYSTEM PORTÁL POUŽÍVÁ KVALITNÉ MAPOVÉ PODKLADY

Ponúkame podrobné a presné mapové podklady celého sveta na mapách Zoznam.sk a Google maps. Medzi dostupnými mapovými podkladmi môžete ľubovoľne prepínať.

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečing
ONI system
+421 650 540 062

Obchodné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266

Účtovné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266