VIETE, ŽE KONTAJNER OPUSTIL ZÓNU

U každého kontajneru si môžete automaticky nechať doručiť upozornenie vždy, keď opustí vymedzenú zónu pohybu. Je povolené kontajner zavážať len na území mesta? Nejazdíte nikdy mimo váš okres? Nastavte si ohraničené oblasti a pri ich opustení vám okamžite pošleme informáciu, že sa s kontajnerom deje niečo nezvyčajné.

Kontajner opustil obec

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečing
ONI system
+421 650 540 062

Obchodné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266

Účtovné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266