Nové zostavy – Štatistiky PHM

Vo webovej aplikácii ONI system sme rozšírili možnosti zostav pre sledovanie spotreby paliva. V ponuke Správca nájdete novú záložku Štatistiky PHM. Do nej sme združili všetky podstatné informácie, ktoré možno z našich GPS jednotiek získať s využitím niektorého zo spôsobu čítania informácii o spotrebe paliva a/alebo zostatku paliva v nádrži. Zostavy sú k dispozícii pre všetky Objekty bez obmedzenia. Podmienkou správnej funkčnosti je nainštalovanie systému čítanie dát o palive (spotreba, hladina v nádrži, permitivita aj.).

Detailný návod pre používanie jednotlivých zostáv nájdete po prihlásení do webovej aplikácie ONI system v ponuke Nápoveda > Nápoveda > Užívateľská príručka pre záložku Štatistiky PHM.

Späť na zoznam aktualít

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečing
ONI system
+421 650 540 062

Obchodné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266

Účtovné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266