Mobilná aplikácia ONI system ponúka nové funkcie

V predvianočnom čase sme pre našich klientov pripravili malý darček: v obchodoch Google Play a AppStore bola nasadená nová verzia mobilnej aplikácie ONI system (verzia 1.8.0.), ktorá obsahuje veľa zmien a nových funkcií.
Tieto novinky, ako veríme, prispejú k ďalšiemu zlepšeniu užívateľskej prívetivosti.

Nové zobrazenie histórie jázd

Stále je zachovaná funkčnosť pretiahnutím prstom sprava doľava, teraz sa najnovšie tiež zobrazujú pri každom objekte „3 bodky“, ktoré používateľa viac nabádajú k tomu, aby na túto voľbu klikli a odkryli si tak možnosť zobrazenia histórie jázd, grafov a pod. Ide o štandardný užívateľský prvok používaný celým systémom Android a iOS.

ONI system 1.8.0.

Zobrazenie histórie poslaných príkazov do jednotky NCL 21

Teraz je možné zobraziť si u jednotiek NCL 21 históriu zaslaných príkazov na zmenu režimu. U týchto príkazov možno tiež vidieť, či príkaz do jednotky skutočne dorazil. Zobrazovaných je len desať posledných príkazov.

ONI system 1.8.0.

Detailnejšie informácie o verzii SW a HW

Teraz je možné si pri každej jednotke zobraziť jej hardvérový typ a tiež verziu FW. Uľahčí to tak prehľad napríklad toho, akú výdrž má jednotka od zákazníka. Výdrže sa menia na základe verzie HW a FW a všetky tabuľky s výdržou podľa jednotlivých typov sú umiestnené na našich stránkach. Verziu FW a HW možno zobraziť samozrejme aj u ďalších typov jednotiek.

ONI system 1.8.0.

Nastavenie zvukov pre notifikácie

Teraz je možné si pre notifikáciu nastaviť jeden z preddefinovaných zvukových tónov, aby ste boli schopní odlíšiť notifikáciu z našej mobilnej aplikácie ONI system od notifikácií z iných aplikácií (Maily, SMS správy a pod.). Notifikácie sa nastavujú cez menu „Nastavenia“ a potom vybratia tónov pre „Zvuk oznámenia“ a „Zvuk poplachu“. Zvuk pre poplachy je použitý pre notifikáciu typu Havária, Krádež kolies, Nehoda na parkovisku a Odťah. Pre ostatné notifikácie je využitý zvuk pre oznámenia.

ONI system 1.8.0.

Nové piktogramy pre vybitú batériu, nabíjanie a vypnutú jednotku

Novo je hneď na úvodnej obrazovke objektov zvýraznené, či je jednotka vybitá alebo či práve prebieha jej nabíjanie.
Rovnako tak je ihneď rozoznateľné, či je jednotka vypnutá.

ONI system 1.8.0.

Zobrazenie notifikácií na popredí aplikácie

Teraz sa notifikácie zobrazujú tiež pri zapnutej aplikácii a to v jej spodnej časti.

ONI system 1.8.0.

Hlásenie o povolení behu aplikácie na pozadí

Pri prvom spustení novej verzie mobilnej aplikácie ONI system (1.8.0.) Je používateľ vyzvaný k tomu, či chce povoliť beh aplikácie na pozadí. Pre správnu funkčnosť notifikácií je potreba túto voľbu povoliť! Niektorí výrobcovia telefónov (Huawei, Xiao, Asus a pod.) totiž zámerne ukončujú beh aplikácií na pozadí z dôvodu zvýšenia výdrže batérie, čo potom vedie k tomu, že aplikácia sa úplne vypne a prestanú tak chodiť aj notifikácie z mobilnej aplikácie.

ONI system 1.8.0.

Späť na zoznam aktualít

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečing
ONI system
+421 650 540 062

Obchodné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266

Účtovné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266