ONI Tachografy

Riešite neustále mesiac čo mesiac sťahovanie dát z kariet všetkých vašich vodičov? Máte problém si raz za kvartál spomenúť, že musíte stiahnuť dáta z tachografu? Nebaví vás stále dookola zabezpečovať dostupnosť vodičov a kamiónu, aby ste mohli stiahnuť všetky potrebné dáta a splnili tak povinnú legislatívu?

So službou ONI Tachografy vám uľahčíme prácu a pomôžeme s riešením všetkých týchto otázok.

Teraz budete môcť dáta z tachografov a kariet vodičov sťahovať automaticky vzdialene v pravidelných intervaloch bez zásahu používateľa. Všetko, čo budete potrebovať, je zaobstarať si našu GPS jednotku a GSM čítačku pre automatickú vzdialenú autentizáciu podnikovej karty. Poprípade môžete svoju podnikovú kartu zveriť do našej starostlivosti a vaša karta potom bude bezpečne umiestnená do čítačky priamo na našom serveri s dostupnosťou 24 hodín denne.

 

Čtečka karet tachografu

 

Výhody služby ONI Tachografy

● automatické zálohovanie dát z digitálneho tachografu
● automatické zálohovanie dát z kariet vodičov
● zálohovanie dát prebieha automaticky podľa kalendára, ktorý si dopredu navolíte
● možnosť sťahovať dáta cez webovú aplikáciu, alebo cez nainštalovanú aplikáciu Windows
● ľahké plnenie zákonnej povinnosti, najmä nariadenia ES č. 561/2006 a AETR
● autorizácia pomocou podnikovej karty založenej v serveri ONI system alebo v čítačke s GSM komunikáciou, ktorú si od nás zakúpite
● dáta sú uložené bezpečne na serveri, môžete si ich kedykoľvek v prípade potreby znovu stiahnuť
● koniec zdĺhavým fyzickým sťahovaniam dát z tachografu


Podporované typy tachografov

● VDO (Siemens) ver. 1.3a a vyššia (v prípadě verzie 1.3a se musí povoliť FMS komunikácia)
● Stoneridge ver. 7.1 a vyššia


Ako to celé funguje

Ako to funguje

 


Zostavy

Jednoducho si nastavíte, ako často sa majú dáta z kariet vodičov a tachografov automaticky sťahovať na server ONI.
Tiež si môžete nastaviť upomienku na e-mail v prípade, že dáta nebudú po určitú dobu stiahnuté.

Stiahnuté dáta z tachografu si potom môžete za vami zvolené obdobie uložiť do PC.

Rovnako tak si môžete za dané obdobie uložiť do PC dáta stiahnuté z kariet vodičov.

V prípade, že nechcete dáta ukladať ručne alebo nechcete používať prostredie webového prehliadača, môžete si nainštalovať nami dodávanú aplikáciu do PC,
ktorá bude stiahnuté dáta ukladať do vášho PC automaticky v pravidelných intervaloch do vami zvoleného adresára.

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečing
ONI system
+421 650 540 062

Obchodné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266

Účtovné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266