U KAŽDEJ ZÓNY ZÍSKATE RÝCHLO POTREBNÉ INFORMÁCIE

Udalosť „vjazd do zóny“ vám bude pomáhať získať kľud na duši. Vďaka nej viete, že osoba je v určený čas tam, kde má byť. Jednoducho si zónu nastavte v mieste, kde je jeho pracovisko, škola, miesto bydliska a pod.

Má sa sledovaná osoba pohybovať v určený čas len vo vymedzenom priestore? Nezáleží na tom, ako je veľký. Či už to je útek zo školy, opustenie miesta pracoviska alebo neočakávaná udalosť najvyššej núdze – nastavením výjazdu zo zóny sa obratom dozviete, že došlo k nežiadúcemu opusteniu stráženej oblasti.

A keď sa stretávate s leňošivými zamestnancami, ktorí nevykonávajú svojú prácu dobre, môže vám pomôcť sledovanie státia v zóne. Keď sa tracker nebude dlhšie než nastavenú dobu hýbať, dáme vám vedieť, že si máte aktivitu sledovanej osoby skontrolovať.

 

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečing
ONI system
+421 650 540 062

Obchodné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266

Účtovné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266