NECHAJTE SI POSIELAŤ UPOZORNENIA SMS ALEBO EMAILOM

Chcete mať prehľad o tom, čo sa s vozidlom deje? V ONI system webovom portáli si môžete nastaviť, na aké udalosti chcete byť okamžite upozornený SMS alebo emailom. Určte si koho a kedy máme na tieto udalosti upozorniť. Keď ku sledovanej situácií dôjde, môžete ju ihneď riešiť.

Príklady SMS a emailových upozornení:

 

Otvorenie dverí alebo nákladového priestoru

Otvorenie kapoty alebo krytu motorového priestoru

Stisknutie tiesňového (panik) tlačidla

Havária vozidla

Odťah vozidla alebo krádež kolies

Krádež paliva

Vybitie záložnej batérie

a ďalšie

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečing
ONI system
+421 650 540 062

Obchodné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266

Účtovné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266