NÁKLADY NA JAZDY PRIRADÍTE KU KONKRÉTNYM ZÁKAZKÁM

Jazdia vaši vodiči pravidelne kvôli konkrétnym zákazkám? Priradením čísla zákazky ku každej jazde môžete vyčísliť náklady na zákazky za sledované obdobie. 

Zobrazenie všetkých nákladov na jazdy priradených k jednej zakázke
Zobrazenie všetkých nákladov na jazdy priradených k jednej zakázke

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečing
ONI system
+421 650 540 062

Obchodné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266

Účtovné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266