FUNGUJE TO JEDNODUCHO

Pri príchode do práce sa identifikujete priložením Dallas alebo RFID čipu alebo karty k palubnej doske vozidla a v podporovanej navigácií Garmin zvolíte typ udalosti Príchod. Pokiaľ používate dochádzkovou jednotku, tak si na ňu prepnete typ udalosti Príchod a priložíte čip alebo kartu. Pri odchode z práce si rovnakým spôsobom zvolíte typ udalosti Odchod. Chcete si naprogramovať viac typov udalostí ako K lekárovi, Prestávka a pod.? Využite dochádzkové jednotky s navigáciou. Všetky získané dáta môžeme prepojiť s vaším dochádzkovým systémom, ktorý bežne používate. 

Schéma mobilnej dochádzky ONI system

 

 

 

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečing
ONI system
+421 650 540 062

Obchodné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266

Účtovné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266