EVIDUJTE PRACOVNÚ DOBU AJ U ĽUDÍ V TERÉNE

Vďaka ONI system viete viesť automatickú dochádzku aj vodičom alebo iným osobám, často se pohybujúcim v teréne. Už nemusia dochádzať do miesta, kde je trvale umiestnený dochádzkový terminál. Jednoducho sa prihlásia cez GPS navigáciu Garmin alebo dochádzkovú jednotku ONI system pomocou Dallas alebo RFID čipu priamo v mieste výkonu práce. Získané dáta si potom zobrazíte v portáli ONI system alebo ich prevediete do dochádzkového software, ktorý vo firme bežne používate. 

Príklady použitia:

 

Dochádzka vodičov v teréne

Práca ľudí vonku (na staveniskách, v lese apod.)

Evidencia práce externých dodávateľov 

Čas, kedy bol zamestnanec vyzdvihnutý zvozovým autobusom 

 

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečing
ONI system
+421 650 540 062

Obchodné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266

Účtovné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266