Majte prehľad o plnení úloh ako vozidiel, tak aj ich nadstavieb

Skontrolujte si celodennú prácu vozidiel a ich nadstavieb. Plnenie úloh sa sleduje automaticky, nezávisle na vôli obsluhy. Dáta získané z vozidla sú tak maximálne spoľahlivé. Vďaka porovnaniu plánu s realitou ľahko overíte, či zamestnanci skutočne pracujú tak, ako majú.

 

Výhody riešenia:

 

Monitorujete akúkoľvek činnosť vozidla, stroja alebo nadstavby

Zaznamenáte nielen čo vozidlo robilo, ale aj kde a kedy presne a akú vzdialenosť behom aktivity najazdilo

Každú trasu si môžete spätne prehrať a overiť si, čo sa dialo

Získate podklady pre riešenie reklamácií neuskutočnených služieb

Dáta sú k dispozícií aj roky spätne

Za málo peňazí získate nástroj k riadeniu zamestnancov

 

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečing
ONI system
+421 650 540 062

Obchodné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266

Účtovné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266