Znížte náklady na prevádzku vozidiel

Zamestnávate dobrých vodičov, ktorí sa chovajú k vozidlám zodpovedne? ONI Ekonomika prevádzky je komplexný nástroj pre dohľad nad prevádzkou vozidla. Pozrite sa, ako vaši vodiči s vozidlami zaobchádzajú. Vďaka sledovaniu niekoľkých parametrov môžete znížiť náklady a zlepšiť chovanie vašich vodičov za volantom. U každého vozidla si nastavte optimálne a maximálne parametre sledovaných prevádzkových stavov. ONI system automaticky vyhodnotí, kde došlo k ich prekročeniu.

Pozrite sa na náklady na prevádzku jednotlivých vozidiel. Určte vozidlá a vodičov, ktorí vykazujú trvale vyššie náklady oproti priemeru a situáciu riešte.

 

Sledované prevádzkové stavy:

Státie na voľnobeh na dlhšiu ako povolenú dobu

Chod prídavného kúrenia pri vyššej ako povolenej teplote

Chod prídavného kúrenia behom jazdy so zahriatým motorom

Prekračovanie povolenej rýchlosti

Pretáčanie motora nad nastavený limit otáčok

Zvýšená spotreba paliva

Náhly úbytok paliva v nádrži

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečing
ONI system
+421 650 540 062

Obchodné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266

Účtovné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266