Slovo autora, Mgr. Richarda Doláka:

ONI GDPR vychádza zo stavov legislatívy a výkladových stanovísk známych v dobe jeho vydania (jún 2018). Niektoré dôležité právne predpisy v tejto oblasti existujú len v návrhoch (Nariadenie ePrivacy, nový zákon o ochrane osobných údajov). Tie môžu priniesť nové povinnosti, alebo naopak existujúce povinnosti zmierniť. Rovnako tak výkladové stanoviská podliehajú neustálemu upresňovaniu a zmenám. Ide skrátka o živý a komplikovaný systém. Takže i ONI GDPR sa bude vyvíjať.

Aj napriek snahe po presnosti a správnosti, môže budúci vývoj ukázať, že niektoré dokumenty bude treba prepracovať. Rovnako tak právne predpisy sú len obecné a k ich naplneniu vedie mnoho ciest, ktoré môžu byť všetky správne. ONI GDPR je jednou z nich.

Nepodľahnite, prosím, pocitu, že to, že niekde inde, GDPR zavádzajú inak, alebo prostredníctvom iných postupov a dokumentov, znamená, že Vy to robíte zle. GDPR nestanoví až na výnimky žiadne procesy, ako ho vykonávať- teda ako vykonať súpis údajov, popis spracúvania analýzu rizík atď.

Dôležité je nepodľahnúť pocitu, že lepší je nerobiť nič. V prípade kontroly zo strany úradu budú najprísnejšie postihované práve prípady nečinnosti.

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečing
ONI system
+421 650 540 062

Obchodné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266

Účtovné oddelenie
ONI system
+421 486 112 266